За проекта


Проектът "Децата строят своите знания и умения за света чрез СТЕАМ" се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 с регистрационен номер
2022-1-BG01-KA220-SCH-000086879.

Основни цели на проекта са: разработка на методология за обучение чрез СТЕАМ подхода в детските градини, базирана на конструктивни дейности; създаване на комплект от учебни материали за СТЕАМ насочен към учителите от детските градини; създаване на структуриран курс за обучение на учители и уеб портал.

Проектът е продължение на преди това реализираният проект „Учене чрез конструиране в детската градина” по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA201-079184.


ОЩЕ ЗА ПРОЕКТА

parallax background
 

ОСНОВНИ ИДЕИ


Основните идеи на проекта
"Децата строят своите знания и умения за света чрез СТЕАМ" са: