Lisätietoja hankkeesta


Hanke "Kids build their knowledge and skills about the world through STEAM" toteutettiin Erasmus+ Key Action 2 -ohjelman puitteissa, ja sen rekisteröintinumero on
2022-1-BG01-KA220-SCH-000086879.

Hankkeen tavoitteet ovat: rakentavaan toimintaan perustuvan STEAM-opetusmenetelmän kehittäminen varhaiskasvatuksessa, STEAM-opetussarjan luominen varhaiskasvatuksen opettajille, strukturoidun opettajankoulutuskurssin ja verkkoportaalin luominen.

Hanke on jatkoa aiemmin toteutetulle hankkeelle “Learning by construction in kindergarten” joka kuuluu Erasmus+-ohjelman KA 2 numeroittain 2020-1-BG01-KA201-079184.


READ MORE

parallax background
 

KESKEISTÄ


Keskeisimmät ideat hankkeelle
"Kids build their knowledge and skills about the world through STEAM" ovat: